• Leer meer over de SDG's in het Museon

  • Organiseer gastlessen en doe onderzoek

  • Schrijf een brief!

Jouw toekomst, onze toekomst

Programma voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

Onderzoek hoe de wereld waarin je opgroeit verandert. Welke ontwikkelingen hebben invloed op jouw leven, en hoe je jouw toekomst ziet? Hoe ziet jouw leven er uit over twintig jaar? Ga eens in je eigen omgeving op zoek naar mensen die meer weten. Schrijf daarna een brief, rap of Spoken word. Of maak een ontwerp waarin je de toekomst, jouw toekomstige ik aanspreekt en vertelt wat echt belangrijk is.

https://www.dekrachtvanbezieling.nl/wp-content/uploads/2017/06/04-157x87.png

Onderzoeken

Op onderzoek in je eigen omgeving: welke organisaties en mensen ken je die met grote veranderingen te maken hebben? wie weten veel van de natuur en de betekenis van klimaatverandering? wie merken het dat er ongelijkheid is in de samenleving? Wie werken in bedrijven die veel energie gebruiken of afval wordt geprodiuceerd? wat moeten zij anders gaan doen?

Leren over de SDG's

De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen beschrijven wat nodig is voor een toekomst waarin het leven op aarde zich kan herstellen, onrecht verdwijnt, bedreigde dieren en planten kunnen overleven, klimaatsystemen een nieuw evenwicht kunnen vinden. Het zijn ook zeventien doelen waar je zelf aan bij kunt dragen.

Maken en schrijven

Alles wat je onderzoekt en leert helpt je ook om er achter te komen wat jij belangrijk vindt voor de toekomst. Jouw toekomst, samen met al het andere leven op aarde. Daarover schrijf je een brief aan je toekomstige zelf. Alle brieven samen vormen een Time-capsule die begraven kan worden, op een bijzondere plek. En we spreken af dat we die over tien of twintig jaar weer opgraven en kijken wat er van terecht gekomen is.

Hoe ziet het project er uit?

Maak je eigen programma met onderstaande mogelijkheden

naar werkvormen

Onze missie

Wie zijn wij?

Ons doel is om duurzaam onderwijs  te stimuleren vanuit de volgende principes:

leerlingen zelf actief op onderzoek uit gaan en bewust worden van hun eigen impact en mogelijkheid om bij te dragen. dat motiveert omdat het leren verbonden wordt met betekenis voor hun eigen leven.
Docenten en schoolleiding het leren op school verbinden met ontwikkelingen in de samenleving. Burgerschapsvorming en loopbaanorientatie krijgen een natuurlijke plek en er komen meer mogelijkheden om kennis betekenisvol te laten zijn en vaardigheden te laten zien.
De omgeving van de school betrokken wordt bij de toekomst van de leerlingen. De thema's in de sustainable development goals van de VN hebben nu al invloed op de keuzes die bedrijven en maatschappelijke organisaties maken. Voor hen is het goed om jongeren daar bij te betrekken, en voor de jongeren helpt het om zich te orienteren.

Interesse om aan de slag te gaan?

Voor welke klassen is het project geschikt?

Het programma kan zo worden ingericht dat je er met onderbouw en bovenbouw mee aan de slag kunt. Opdrachten passen we in overleg met jullie graag aan. In de bovenbouw kun je met dit project een goede start maken met profielwerkstukken.

Neem contact op met een van de deelnemende organisaties

Vanuit de deelnemende organisaties kunnen we meer informatie geven over de materialen en de ondersteuning die we kunnen geven. De bedoeling is om het project goed af te stemmen op jullie eigen context en mogelijkheden.

Moet je het hele programma met alle opdrachten doen?

In het programma zijn een paar opdrachten essentieel, en daarnaast kun je kiezen welke goed passen bij je leerlingen en de omgeving. In overleg met deelnemende scholen zullen we ook regelmatig nieuwe werkvormen en mogelijkheden ontwikkelen.

Reacties van scholen